Aktualności

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EC2 Spółka Akcyjna realizujące zasady...
Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Zawarcie umowy z Technosum Ltd Bułgaria

Kluczowe działalności

Aplikacje
Architektura
Integracja
Audyt
Testy
Od analizy do realizacji Tworzenie oprogramowania dla konkretnego zastosowania rozpoczynamy od rozpoznania oczekiwań klienta. Analizujemy wymagania jakim ma sprostać budowana aplikacja oraz z jakimi innymi aplikacjami ma ona współpracować. Na tej podstawie dobieramy technologię, w której zostanie napisany program lub programy. Szacujemy czas trwania projektu i po uzgodnieniu wszystkich szczegółów rozpoczynamy etap produkcji. Na tym etapie podejmujemy decyzję co do sposobu prowadzenia projektu, czy decydujemy się na kaskadowy sposób produkcji oprogramowania, czy na „metodologie zwinne”. Niemniej na każdym etapie realizowanego projektu, współpracujemy z klientem przedstawiając stan zaawansowania projektu, jednocześnie konsultując wprowadzane rozwiązania. Po okresie testów i końcowych uzgodnień, następuje etap wdrożenia produktu i jego przekazania. W tym czasie, przeprowadzane są szkolenia, po których następuje przekazanie aplikacji oraz dokumentacji. Wraz z produktem klient, na cały czas eksploatacji produktu, otrzymuje niezbędną pomoc techniczną.

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
Sąd Najwyższy
Modernizacja serwisu internetowego i Intranetowego w oparciu o Microsoft Sharepoint 2010
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dostarczenie elementów Otwartej Platformy dla eAdministracji, komponenty do bezpiecznego podpisu elektronicznego