REGUŁY SCRUM W ORGANIZACJI

Jakie są różnice między tradycyjnym podejściem do organizacji projektu a Scrum? Pod pojęciem „tradycyjny” rozumiem metodologię tak zwanego Wodospadu, czyli kiedy projekt jest starannie zaplanowany na początku i udokumentowany w najważniejszych szczegółach. Dopiero po tej fazie rozpoczyna się wdrożenie. Weryfikacja następuje po wdrożeniu całego produktu, a zmiany są wdrażane przez kolejne mini-projekty.

Naszym podstawowym podejściem jest skupienie się na relacjach klient – wykonawca. Cenimy wartości jakimi kieruję się nasz klient celem dostarczenia produktu najwyższej jakości, który odzwierciedla wizję zamawiającego. Scrum nie tylko nie dzieli projektu i celu na dwie strony, ale raczej wskazuje klienta jako członka zespołu. Kooperacja ma na celu uzyskanie jak najlepszych rezultatów końcowych. Z drugiej strony pozwala na dopracowanie produktu, również poprzez identyfikację potrzeb klienta, o których on sam nie wiedział. W praktyce widać, że projekty realizowane w Scrumie trwają krócej i są znacznie bardziej satysfakcjonujące dla klienta niż realizowane w tradycyjny sposób. Wynika to z faktu, że zespół ma wspólny cel, nie marnuje czasu i energii na przysłowiową „walkę” z klientem a wykorzystuje swój potencjał techniczny.

Należy wspomnieć, że wiele zależy od samego zespołu. Scrum przeprowadzony w niewłaściwy sposób tylko pogorszy sytuację, zamiast ją poprawić.

Najcenniejsze w scrumie są: krótkie iteracje (tzw. Sprinty), po których można dokonać korekt. Dzięki temu, nie tracimy czasu, jeśli zauważymy, że coś nie działa zmieniamy to od razu a nie czekamy do końca całego projektu. Poprzez krótkie iteracje możemy często coś ulepszyć lub wyrzucić, jeśli uznamy to za niepotrzebne:
• Planujemy naszą pracę na następną sprint: na przykład tygodniowy,
• Po zakończeniu sprintu sprawdzamy wyniki: jeśli nie uzyskaliśmy pożądanej satysfakcji, ustalamy, co zmienimy podczas następnego sprintu,
• Efektem każdego sprintu jest niewielka, ale funkcjonalna część produktu, którą można przetestować na potencjalnym kliencie i zastosować poprawki lub odrzucić to, co niepotrzebne,
• Po zakończeniu sprintu następuje retrospekcja z zespołem: co możemy zrobić lepiej w następnym sprincie?

Jednym z głównych założeń Scrum jest jego adaptacja do potrzeb organizacji i zespołu. Każde działanie różni się od innych, podobnie jak projekty, które są wdrażane. Założenie, że możesz wykonywać różnorodne zadania, jest również bardzo ryzykowne i zwykle nie działa. Dlatego Scrum nie narzuca żadnego elementu, ale oferuje tylko zestaw praktyk i narzędzi, które są pomocne. Jednocześnie są jednak od siebie niezależne.

Często zdarza się, że organizacja z powodzeniem wdraża tylko część procesów, obserwując poprawę efektywności przy zachowaniu innych działań lub narzędzi dostosowanych do profilu działalności. Niestety, czasami projektanci, z czystej niewiedzy lub lenistwa, nie zwracają wystarczającej uwagi na poprawne wdrożenie Scruma lub adaptację jego elementów.

Podsumowując, kwestia wyboru metody realizacji projektu powinna ostatecznie zostać podjęta w organizacji. Błędem jest nie używać Scruma, ale niewłaściwe podejście z pewnością nie bierze tego pod uwagę przy planowaniu nowego projektu. Scrum to metodologia, filozofia realizacji projektu poprzez zmianę sposobu myślenia o związku między odbiorcą produktu a zespołem. Z pewnością nie jest to rozwiązanie dla wszystkich, nie jest remedium na wszystkie problemy projektowe, ale warto rozważyć alternatywne i potężne narzędzie dla każdego zespołu. Jeśli Twój zespół pracuje w Scrumie, zastanów się, czy naprawdę używasz wszystkich jego instrumentów, jeśli nie, musisz pomyśleć nad tym, co zrobić, aby to zmienić.