Scrum tylko dla IT? Absolutnie nie!

Często ludzie, którzy dopiero zaczynają interesować się wdrażaniem Agile w swojej organizacji, zastanawiają się, czy jest ona dedykowana tylko do projektów IT. Odpowiedź brzmi nie! Agile to sposób myślenia (myślenia) na temat zarządzania złożonymi projektami, który może dotyczyć zarówno konkretnych projektów, jak i całych organizacji. Cechami tej filozofii są między innymi:

• bliska i partnerska współpraca wszystkich stron zaangażowanych w realizowany projekt
• iteracyjny (powtarzany, w pętli) i przyrostowy sposób dostarczania wyników,
• otwartość na zmiany, poprzez elastyczność w zmieniających się okolicznościach.

Scrum to metoda organizowania pracy zespołu, który pracuje nad rozwojem danego produktu. Charakter lub rodzaj produktu w bardzo dużym stopniu zależy od branży i środowiska (zespołu), w którym powstaje. W projektach IT produkt jest specyficznym oprogramowaniem, np. Aplikacją lub systemem, ale nie zawsze tak jest. Natomiast przykładem produktu spoza branży może być kampania marketingowa realizowana przez zespół / konsultantów firmy doradczej, przygotowanie, publikacja i promocja raportu badawczego zespołu naukowców lub zmiana świadomości na temat wśród beneficjenci projektu społecznego realizowanego przez organizację pozarządową.

Interesującym przykładem zastosowania podejścia Agile jest jego wykorzystanie w kościelnych organizacjach przez pastora Arline Conan Sutherland. W raporcie przygotowanym przez niego zatytułowanym „Scrum w kościele: Ocalić świat jeden zespół na raz” pokazano, jak Scrum został wdrożony w organizacjach non-profit, dzięki czemu możliwe było zwiększenie wydajności, poprawa jakości pracy zespołowej, zachęcenie do efektywnego działania komunikacja i współpraca, poprawa środowiska pracy i relacji osobistych w całej organizacji. Autor określił Scrum jako cennego agenta zmian.

Innym równie inspirującym przykładem zastosowania podejścia Agile jest historia rodziny Starr, o której pisał Bruce Feiler. David jest programistą, Eleaonor zajmuje się domem i dziećmi w wieku 10-15 lat, jedno z dzieci udziela korepetycji, drugie uczy gry w lacrosse w drugiej części miasta, trzecie ma zespół Aspergera i czwarte ADHD. Według Eleaonor ich życie to jeden wielki chaos. Poranki były najgorsze, wszyscy biegali, pokrzykując, by wyjść z domu jak najszybciej i zdążyć do szkoły, pracy czy klasy. Pewnego dnia David postanowił wprowadzić Agile do rodziny, która od tego czasu zmieniła swój świat o 180 stopni. Wszyscy, po przebudzeniu, spojrzeli na stół, na którym były przypisane zadania dla każdej osoby. W rezultacie wszyscy wiedzieli, co robić. Sytuacja w domu została znormalizowana dzięki temu, że zespół (w tym przypadku rodzina) razem wprowadził spójne i przejrzyste sposoby organizacji ich codziennego życia.

Głównymi korzyściami wymienionymi przez podmioty i zespoły, które zdecydowały się zastosować podejście Agile, są:

• elastyczność operacji na poziomie operacyjnym,
• większe zaangażowanie interesariuszy projektu w trakcie jego realizacji niż na końcowych etapach projektu, głównie pod względem planowania
• bardziej efektywna realizacja celów całego projektu

Jak widać, Agile nie jest ograniczone do określonego rodzaju działalności, mimo iż nadal najbardziej popularne jest w branży IT. Dodatkowym, a zarazem niezbędnym elementem do osiągnięcia przywołanego efektu jest zrozumienie i przyjęcie sposobu myślenia i kultury organizacyjnej charakterystycznej dla modelu Agile, odnoszącego się do tak zwanych miękkich obszarów, takich jak zaufanie, otwartość czy partnerstwo. Warto zauważyć, że rola tych elementów, ze względu na ich trudny do zmierzenia charakter, jest często pomijana lub marginalizowana, a są one ważnym obszarem, który pozwala zbudować odpowiednią podstawę, w ramach której będzie można realizować projekty w metodologii Agile.

To podejście zainspirowało nas do stworzenia projektu szkoleniowego – SCRUMup!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.scrumup.pl