Spotkanie EC2 – co czeka na nas w 2019 roku?

8 lutego spotkaliśmy się na kwartalnym spotkaniu firmy. Tym razem wybraliśmy ciekawą przestrzeń w Kieleckim Parku Technologicznym na miejsce spotkań. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim dalszym kierunkom rozwoju firmy. Jakub Budziszewski – CEO, przedstawił propozycję zmian w organizacji firmy. Program spotkania obejmował również: DevOps, inżynierię wymagań i zarządzanie projektami. Rozmawialiśmy także o wizerunku firmy w Internecie.

Większą część spotkania poświęciliśmy wspólnej dyskusji na temat obecnej sytuacji w firmie. Każdy z nas przedstawił swoją opinię na temat rozwiązań stosowanych w firmie, warunków pracy i narzędzi, z których korzystamy. Zarząd zyskał nieocenioną wiedzę do prowadzenia dalszych działań usprawniających naszą działalność.