Wyceń usługi

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest EC2 S.A., ul. Efraima Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa, e-mail: [email protected] Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: [email protected] Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytania skierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody ? w celach objętych oświadczeniem na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni od czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie, a dane objęte zgodą do czasu cofnięcia tej zgody. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom EC2 S.A., jak też podmiotom udzielającym wsparcia EC2 S.A. na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.