Akcjonariat

Wykaz Akcjonariuszy 09/05/2019

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym w %
Karol Matczak 138.368 138.368 5,16%
Pozostali 2.541.632 2.541.632 94,84%
Łącznie 2.680.000 2.680.000 100 %