Akcjonariat

1. Jakub Budziszewski posiadający 70.266 akcji, z których przysługiwało 70.266 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,18% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,62% ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Krzysztof Pyrdoł posiadający 70.000 akcji, z których przysługiwało 70.000 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,11% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,61% ogólnej liczbie głosów w Spółce, reprezentowany przez Jakuba Budziszewskiego.

3. Karol Matczak posiadający 124.715 akcji, z których przysługiwało 124.715 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 32,27% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,65% ogólnej liczbie głosów w Spółce, wykonujący prawo głosu z 124.714 akcji oraz reprezentowany przez pełnomocnika Mirosława Szlagor, wykonującego prawo głosu z 1 akcji.

4. Jakub Wojciechowski posiadający 104.673 akcji, z których przysługiwało 104.673 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 27,08% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,90% ogólnej liczbie głosów w Spółce.