Audyt

Usługi związane z audytem od lat kojarzone są z weryfikacją spełniania określonych norm organizacyjnych i bezpieczeństwa przez duże korporacje i spółki giełdowe. W ostatnich latach dynamiczny rozwój rozwiązań o mniejszej skali sprawił, że audyt zaczyna być postrzegany jako narzędzie faktycznej kontroli nad posiadanymi rozwiązaniami.

W EC2 oferujemy naszą pomoc zarówno dużym korporacjom oraz instytucjom rządowym, jak i mniejszym firmom.

Wykonywany przez nas audyt obejmuje swoim zakresem zarówno organizację procesów dostarczania i utrzymania systemów, jak i całość ekosystemu IT.

Nasi klienci otrzymują całościowy raport zawierający spostrzeżenia, wnioski oraz rekomendacje wynikające z przeprowadzonego audytu.

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej