EC2_kielce-7-1024x684

Spotkanie EC2 – co czeka na nas w 2019 roku?

8 lutego spotkaliśmy się na kwartalnym spotkaniu firmy. Tym razem wybraliśmy ciekawą przestrzeń w Kieleckim Parku Technologicznym na miejsce spotkań. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim dalszym kierunkom rozwoju firmy. Jakub Budziszewski – CEO, przedstawił propozycję zmian w organizacji firmy. Program spotkania obejmował również: DevOps, inżynierię wymagań i zarządzanie projektami. Rozmawialiśmy także o wizerunku firmy w Internecie.

Większą część spotkania poświęciliśmy wspólnej dyskusji na temat obecnej sytuacji w firmie. Każdy z nas przedstawił swoją opinię na temat rozwiązań stosowanych w firmie, warunków pracy i narzędzi, z których korzystamy. Zarząd zyskał nieocenioną wiedzę do prowadzenia dalszych działań usprawniających naszą działalność.

AGILITY sketch on notebook

Scrum tylko dla IT? Absolutnie nie!

Często ludzie, którzy dopiero zaczynają interesować się wdrażaniem Agile w swojej organizacji, zastanawiają się, czy jest ona dedykowana tylko do projektów IT. Odpowiedź brzmi nie! Agile to sposób myślenia (myślenia) na temat zarządzania złożonymi projektami, który może dotyczyć zarówno konkretnych projektów, jak i całych organizacji. Cechami tej filozofii są między innymi:

• bliska i partnerska współpraca wszystkich stron zaangażowanych w realizowany projekt
• iteracyjny (powtarzany, w pętli) i przyrostowy sposób dostarczania wyników,
• otwartość na zmiany, poprzez elastyczność w zmieniających się okolicznościach.

Scrum to metoda organizowania pracy zespołu, który pracuje nad rozwojem danego produktu. Charakter lub rodzaj produktu w bardzo dużym stopniu zależy od branży i środowiska (zespołu), w którym powstaje. W projektach IT produkt jest specyficznym oprogramowaniem, np. Aplikacją lub systemem, ale nie zawsze tak jest. Natomiast przykładem produktu spoza branży może być kampania marketingowa realizowana przez zespół / konsultantów firmy doradczej, przygotowanie, publikacja i promocja raportu badawczego zespołu naukowców lub zmiana świadomości na temat wśród beneficjenci projektu społecznego realizowanego przez organizację pozarządową.

Interesującym przykładem zastosowania podejścia Agile jest jego wykorzystanie w kościelnych organizacjach przez pastora Arline Conan Sutherland. W raporcie przygotowanym przez niego zatytułowanym „Scrum w kościele: Ocalić świat jeden zespół na raz” pokazano, jak Scrum został wdrożony w organizacjach non-profit, dzięki czemu możliwe było zwiększenie wydajności, poprawa jakości pracy zespołowej, zachęcenie do efektywnego działania komunikacja i współpraca, poprawa środowiska pracy i relacji osobistych w całej organizacji. Autor określił Scrum jako cennego agenta zmian.

Innym równie inspirującym przykładem zastosowania podejścia Agile jest historia rodziny Starr, o której pisał Bruce Feiler. David jest programistą, Eleaonor zajmuje się domem i dziećmi w wieku 10-15 lat, jedno z dzieci udziela korepetycji, drugie uczy gry w lacrosse w drugiej części miasta, trzecie ma zespół Aspergera i czwarte ADHD. Według Eleaonor ich życie to jeden wielki chaos. Poranki były najgorsze, wszyscy biegali, pokrzykując, by wyjść z domu jak najszybciej i zdążyć do szkoły, pracy czy klasy. Pewnego dnia David postanowił wprowadzić Agile do rodziny, która od tego czasu zmieniła swój świat o 180 stopni. Wszyscy, po przebudzeniu, spojrzeli na stół, na którym były przypisane zadania dla każdej osoby. W rezultacie wszyscy wiedzieli, co robić. Sytuacja w domu została znormalizowana dzięki temu, że zespół (w tym przypadku rodzina) razem wprowadził spójne i przejrzyste sposoby organizacji ich codziennego życia.

Głównymi korzyściami wymienionymi przez podmioty i zespoły, które zdecydowały się zastosować podejście Agile, są:

• elastyczność operacji na poziomie operacyjnym,
• większe zaangażowanie interesariuszy projektu w trakcie jego realizacji niż na końcowych etapach projektu, głównie pod względem planowania
• bardziej efektywna realizacja celów całego projektu

Jak widać, Agile nie jest ograniczone do określonego rodzaju działalności, mimo iż nadal najbardziej popularne jest w branży IT. Dodatkowym, a zarazem niezbędnym elementem do osiągnięcia przywołanego efektu jest zrozumienie i przyjęcie sposobu myślenia i kultury organizacyjnej charakterystycznej dla modelu Agile, odnoszącego się do tak zwanych miękkich obszarów, takich jak zaufanie, otwartość czy partnerstwo. Warto zauważyć, że rola tych elementów, ze względu na ich trudny do zmierzenia charakter, jest często pomijana lub marginalizowana, a są one ważnym obszarem, który pozwala zbudować odpowiednią podstawę, w ramach której będzie można realizować projekty w metodologii Agile.

To podejście zainspirowało nas do stworzenia projektu szkoleniowego – SCRUMup!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.scrumup.pl

Post_Agile-e1520312717973

REGUŁY SCRUM W ORGANIZACJI

Jakie są różnice między tradycyjnym podejściem do organizacji projektu a Scrum? Pod pojęciem „tradycyjny” rozumiem metodologię tak zwanego Wodospadu, czyli kiedy projekt jest starannie zaplanowany na początku i udokumentowany w najważniejszych szczegółach. Dopiero po tej fazie rozpoczyna się wdrożenie. Weryfikacja następuje po wdrożeniu całego produktu, a zmiany są wdrażane przez kolejne mini-projekty.

Naszym podstawowym podejściem jest skupienie się na relacjach klient – wykonawca. Cenimy wartości jakimi kieruję się nasz klient celem dostarczenia produktu najwyższej jakości, który odzwierciedla wizję zamawiającego. Scrum nie tylko nie dzieli projektu i celu na dwie strony, ale raczej wskazuje klienta jako członka zespołu. Kooperacja ma na celu uzyskanie jak najlepszych rezultatów końcowych. Z drugiej strony pozwala na dopracowanie produktu, również poprzez identyfikację potrzeb klienta, o których on sam nie wiedział. W praktyce widać, że projekty realizowane w Scrumie trwają krócej i są znacznie bardziej satysfakcjonujące dla klienta niż realizowane w tradycyjny sposób. Wynika to z faktu, że zespół ma wspólny cel, nie marnuje czasu i energii na przysłowiową „walkę” z klientem a wykorzystuje swój potencjał techniczny.

Należy wspomnieć, że wiele zależy od samego zespołu. Scrum przeprowadzony w niewłaściwy sposób tylko pogorszy sytuację, zamiast ją poprawić.

Najcenniejsze w scrumie są: krótkie iteracje (tzw. Sprinty), po których można dokonać korekt. Dzięki temu, nie tracimy czasu, jeśli zauważymy, że coś nie działa zmieniamy to od razu a nie czekamy do końca całego projektu. Poprzez krótkie iteracje możemy często coś ulepszyć lub wyrzucić, jeśli uznamy to za niepotrzebne:
• Planujemy naszą pracę na następną sprint: na przykład tygodniowy,
• Po zakończeniu sprintu sprawdzamy wyniki: jeśli nie uzyskaliśmy pożądanej satysfakcji, ustalamy, co zmienimy podczas następnego sprintu,
• Efektem każdego sprintu jest niewielka, ale funkcjonalna część produktu, którą można przetestować na potencjalnym kliencie i zastosować poprawki lub odrzucić to, co niepotrzebne,
• Po zakończeniu sprintu następuje retrospekcja z zespołem: co możemy zrobić lepiej w następnym sprincie?

Jednym z głównych założeń Scrum jest jego adaptacja do potrzeb organizacji i zespołu. Każde działanie różni się od innych, podobnie jak projekty, które są wdrażane. Założenie, że możesz wykonywać różnorodne zadania, jest również bardzo ryzykowne i zwykle nie działa. Dlatego Scrum nie narzuca żadnego elementu, ale oferuje tylko zestaw praktyk i narzędzi, które są pomocne. Jednocześnie są jednak od siebie niezależne.

Często zdarza się, że organizacja z powodzeniem wdraża tylko część procesów, obserwując poprawę efektywności przy zachowaniu innych działań lub narzędzi dostosowanych do profilu działalności. Niestety, czasami projektanci, z czystej niewiedzy lub lenistwa, nie zwracają wystarczającej uwagi na poprawne wdrożenie Scruma lub adaptację jego elementów.

Podsumowując, kwestia wyboru metody realizacji projektu powinna ostatecznie zostać podjęta w organizacji. Błędem jest nie używać Scruma, ale niewłaściwe podejście z pewnością nie bierze tego pod uwagę przy planowaniu nowego projektu. Scrum to metodologia, filozofia realizacji projektu poprzez zmianę sposobu myślenia o związku między odbiorcą produktu a zespołem. Z pewnością nie jest to rozwiązanie dla wszystkich, nie jest remedium na wszystkie problemy projektowe, ale warto rozważyć alternatywne i potężne narzędzie dla każdego zespołu. Jeśli Twój zespół pracuje w Scrumie, zastanów się, czy naprawdę używasz wszystkich jego instrumentów, jeśli nie, musisz pomyśleć nad tym, co zrobić, aby to zmienić.