Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Data publikacji: 07.01.2019
Symbol: EBI
Źródło: EC2

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:
1)Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14.02.2019 r.
2)Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15.05.2019 r.
3)Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14.08.2019 r.
4)Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14.11.2019 r.
5)Raport roczny za 2018 rok – 31.05.2019 r.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.