Powiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data publikacji: 03.07.2018
Symbol: EBI
Źródło: EC2

Źródło informacji EBI
Data sporządzenia 2018-07-03
Raport bieżący numer 8/2018
Skrócona nazwa emitenta EC2
– Załączniki: Notyfikacja_KrzysztofPyrdol_201807031166280325.pdf

Treść raportu:

Zarząd EC2 S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie od Pana Krzysztofa Pyrdoł pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta o nabyciu akcji Emitenta.
Zgodnie z treścią powiadomienia Pan Krzysztof Pyrdoł w dniu 3 lipca 2018 roku nabył łącznie 20.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,49 zł za akcję.