Powiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Data publikacji: 03.07.2018
Symbol: EBI
Źródło: EC2

Źródło informacji EBI
Data sporządzenia 2018-07-03
Raport bieżący numer 7/2018
Skrócona nazwa emitenta EC2
– Załączniki: akcje_201807030820763508

Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęło powiadomienie od Pana Jakuba Budziszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o nabyciu akcji Emitenta.
Zgodnie z treścią powiadomienia Pan Jakub Budziszewski w dniu 2 lipca 2018 roku nabył łącznie 19.900 akcji Emitenta po średniej cenie 0,47 zł za akcję.