Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku

Data publikacji: 25.06.2018
Symbol: EBI
Źródło: EC2

Źródło informacji EBI
Data sporządzenia 2018-06-25
Skrócona nazwa emitenta EC2
– Załączniki: 0000105249_201806250000114059.pdf

Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Zarząd informuje, że wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7a, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.