Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Data publikacji: 01.07.2015
Symbol: EBI
Źródło: EC2
Załącznik ri-ec2-zwz1.zip