Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Data publikacji: 28.10.2015
Symbol: ESPI
Źródło: EC2