Integracja

Aby oprogramowanie nie czuło się samotne oferujemy usługi integracyjne zarówno dla oprogramowania dedykowanego, jak i gotowego. Nasz zespół skoordynuje proces integracji systemów, tworząc w razie konieczności komponenty integracyjne, a następnie zaplanuje i wykona wszelkie niezbędne testy. Naszym klientom pozostaje cieszyć się z płynnego przepływu danych.

Pierwszym krokiem w procesie jest identyfikacja integrowanych systemów oraz określenie wymaganego zakresu wymienianych informacji. Dla określonych w ten sposób interfejsów przeprowadzany jest następnie proces mający na celu uzgodnienie wymaganych formatów oraz ewentualnych przekształceń modelu danych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o konieczności wytworzenia dedykowanego komponentu integracyjnego. Ostatnim krokiem jest przeprowadzenie testów integracyjnych.

Jeżeli integracja została wykonana dobrze, firmy z reguły myślą o rozszerzeniu jej zakresu. W związku z tym EC2 oferuje usługi ciągłej integracji, w ramach których powstaje infrastruktura umożliwiająca łatwy i bezpieczny rozwój usług.

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej