Kontakt

EC2 S.A.
ul. Elektoralna 13/103, 00-137 Warszawa
Tel: +48 (22) 102 18 29
Email: biuro@ec2.pl
NIP 521-34-10-954

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, Wpisano pod nr: 0000480272, Kapitał zakładowy 268 000 zł

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej