OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EC2 Spółka Akcyjna realizujące zasady otwartej i przejrzystej komunikacji w stosunku do akcjonariuszy, inwestorów, mediów oraz wszystkich zainteresowanych

Zarząd spółki EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wszelkie zmiany związane ze strukturą Akcjonariatu jak również zmianami w Zarządzie Spółki nie mają wpływu na stosowanie przez Spółkę polityki dotyczącej przyszłych rekomendacji Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy przez Spółkę̨ za lata 2015 – 2017 przyjętej w dniu 16 września 2015r.

Równocześnie Zarząd Spółki EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że w dającym się określić horyzoncie czasowym osoby będą członkami Zarządu nie planują transakcji sprzedaży akcji Spółki jak również Zarząd nie planuje nowej emisji akcji.

Spółka, prowadząc przejrzystą i efektywną politykę̨ informacyjną, realizuje zalecenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” co istotnie wpływa na dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania oraz na realną wycenę spółki.

Celem podejmowanych przez Zarząd działań jest wzrost osiąganych wyników finansowych Spółki w perspektywie kolejnych lat, zgodnie z korektą prognoz finansowych na lata 2015-2017 opublikowanych w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016r.

Publikując niniejsze Oświadczenie Zarząd wyraża nadzieję, iż w ten sposób zakończy spekulacje związane z kondycją i perspektywami rozwoju spółki.

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej