Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Data publikacji: 14.11.2018
Symbol: EBI
Źródło: EC2

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.