Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Data publikacji: 14.02.2019
Symbol: EBI
Źródło: EC2

Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.