Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Data
Symbol
Żródło
Temat
07.06.2017
EBI
EC2
14.03.2017
EBI
EC2
03.06.2016
EBI
EC2
01.06.2016
EBI
EC2
31.05.2016
EBI
EC2
06.04.2016
EBI
EC2
17.12.2015
EBI
EC2
04.12.2015
EBI
EC2
13.11.2015
EBI
EC2
13.10.2015
EBI
EC2
03.06.2015
ESPI
EC2

Informacje poufne

Data
Symbol
Żródło
Temat

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 5.04.2016 r. str. 19) mogą być przekazywane z wykorzystaniem dowolnych środków elektronicznych, jednak Spółka rekomenduje wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej i przekazywanie tych powiadomień Spółce na dedykowany tym powiadomieniom adres:

informacjepoufne@ec2.pl
Stanowisko KNF
Wzór powiadomienia