Testy

Każda organizacja wytwarzająca systemy informatyczne zdaje sobie sprawę, że proces testów i wdrożenia jest okresem podwyższonego napięcia, w którym ścierają się interesy wielu stron w projekcie. Z uwagi na to niezwykle istotne jest, aby zespół odpowiedzialny za weryfikację jakości działał sprawnie i niezawodnie.

W naszej ofercie znajduje się kompleksowy pakiet zapewniający naszym klientom weryfikację zgodności wdrażanych produktów z wymaganiami funkcjonalnymi i jakościowymi.

W pierwszej kolejności przygotowujemy propozycję ram testowania dostosowaną do potrzeb i wielkości organizacji. Na tej podstawie dobierane jest odpowiednie narzędzie wspierające oraz przygotowywane są scenariusze testowe.

Same testy wykonywane są przez naszych twardych, lecz sprawiedliwych konsultantów.

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej