Zawarcie umowy z Technosum Ltd Bułgaria

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 lutego 2016 r. została podpisana ramowa umowa o współpracy z firmą Technosun Ltd. z siedzibą w Bułgarii.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z oprogramowaniem dla inteligentnych urządzeń technologicznych, pozwalających na wytwarzanie energii ze źródeł solarnych.

Wybrane realizacje

Kancelaria prezesa rady ministrów
Rozbudowa systemu gromadzenia i analizy danych statystycznych dla systemu wspierającego efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej
KDS Software AS (Norwegia)
Migracja, rozbudowa i utrzymanie systemu klasy Enterprise wykorzystywanego m.in. przez IKEA, Scandinavian Airlines, DHL
Centrum Organizacyjno - koordynacyjne ds transplantacji "POLTRANSPLANT"
Rozbudowa Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej